Video Reklamcılığı Nedir?1990'lı yılların başından beri televizyon kavramının interaktif mecraya taşınması fikri, bu sektörle ilgilenen herkesin dikkatini ekmiş bulunmaktaydı. İnternet'in, yazılımların ve teknolojilerin çok kısa sürede gelişmesi bu taşınma fikrinin gerçekleştirilmesini mümkün kıldı. İnteraktif ortama taşınan televizyon reklamlarını da yanında getirdi. îşte televizyonun internete taşınması esnasında evlerimizden hiç eksik olmayan videoların da, bu hamleden sonra interaktif mecraya taşınması bir zorunluluk halini aldı. 2005 yılı içinde bağlantıların hızlanması ve kolay kullanım ile birlikte interaktif video ve onun reklamcılığına da hızlıca geçiş yapıldı. Sonrasında ise, video üzerinde internet reklamları kendini iyice hazırlamaya başlamıştır.

Video Reklamcılığı 1990'ların başıydı. İnteraktif televizyon fikri, teknolojik alana yetişmek isteyen, tüm dijital firmaların kafa yordukları bir konu haline gelmişti...
Bir çok çalışma sonrasında televizyonun interaktif ortama aktarılması gerçekleşti. Peki, niçin Televizyon?
Bir şeyin algılanmasındaki en güçlü yol, göz ile görülmesidir. Çünkü bilinçaltının ihtiyaca ve ilgi alanlarına göre iyi reklamlarla uyarılması, reklamı yapılacak ürünün doğru şekilde algılanmasını sağlamaktadır. Televizyon sektörü 80 yıla yakın bir zamandır, bizlere reklam hizmeti vermektedir. Televizyon reklamcılığı bu yüzden önem taşıdığından, 2003 yıllarından beri hızla yükselen internet reklamcılığı sektörüyle bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekliliği önemini ortaya çıktı. İnsanların sabit resimlerden ya da hep aynı görünüşte olan ya da ikinci/ üçüncü görünüşten sonra etkisini kaybeden resimlere alternatif olarak, interaktif reklam gerçekleştirmeleri ihtiyacı doğdu.
Televizyon ağları, film stüdyoları ve video oyun firmalarının ilk dikkatini çeken interaktif video reklamcılığı, Avrupa ve Amerikada etkisini oldukça kısa sürede gösterdi ve ilgiyi fazlasıyla arttırdı. Bu sektörler yazılı basın ve televizyon ile kendilerini zaten duyurmaktaydı. Fakat onlar için önemli olan, müşterinin potansiyel olabileceği her noktadan ulaşabilmek olduğundan, radyonun bu gücünün olmaması çok kısa sürede tahtını internete bırakacağının işaretiydi.
Çevrimiçi video reklamcılık çözümlerini Türkiye'de oluşturabilecek alt yapıyapı, teknik bilgi ve donanıma sahip olan Çok fazla firma bulunmaktadır. Ancak, Türkiye'nin internet alt yapısının belirli bir seviyeye gelmesiyle çok daha yaratıcı ve alternatif reklam çözümlerinin sunulduğu reklamlar da ortaya çıkmaya başlamıştır.


Video Reklamcılığı Nedir?

Video Reklamcılığı, internet ortamında seyredilen videolar üzerinde,
doğrudan ya da belirli kısımlar üzerine yapılan görüntülü reklamlardır.
Çok basit olarak, izlediğiniz videonun öncesinde, sürecinde, sonrasında ya da çevresinde gösterilen reklamlardır.
Video reklamcılığında reklam, video içinde veya "etrafında-döngü" olarak görülür.